W dniu 02.07.2024r. zespół kontrolny inspektorów transportu drogowego, podczas realizacji działań kontrolnych  na drodze krajowej S 7,  w okolicy miejscowości Sople, poddał kontroli zespół pojazdów, którym wykonywano transport drogowy rzeczy. Podczas weryfikacji stanu technicznego pojazdów inspektor stwierdził usterki układu hamulcowego naczepy, w postaci pękniętych na całej szerokości czterech tarcz hamulcowych. Usterki zakwalifikowano jako zagrażające bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Dodatkowo podczas kontroli stwierdzono naruszenia z czasu pracy oraz obsługi i użytkowania tachografu. Mając na uwadze poczynione ustalenia, wydano kierującemu zakaz dalszej jazdy. Ponadto, wobec kierowcy, który jednocześnie pozostawał przedsiębiorcą, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne.

Kontrola drogowa ITD zespołu pojazdów.

Pęknięta tarsza hamulcowa