OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - na dostawę pojazdu samochodowego specjalnego z zabudową biurową dla WITD Olsztyn.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (ogłoszenie BZP nr 304244-2016 z dnia 01.09.2016 r.)