Drukuj

Warmińsko-mazurski wojewódzki inspektor transportu drogowego wydaje formularze jazdy wymagane przy wykonywaniu przewozów wahadłowych i okazjonalnych w międzynarodowym transporcie drogowym w siedzibie inspektoratu, w pokoju nr 5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15  do 15:15.

Wydanie formularza jazdy jest czynnością niestanowiącą decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Za wydanie formularza jazdy pobiera się opłatę w wysokości 2 zł. Formularze wydawane są w książkach zawierających 25 formularzy. Opłata  za 1 książkę wynosi 50 złotych.

Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy nr 10 1010 1397 0085 1413 9130 0000.

Formularze jazdy wydawane są po okazaniu dowodu uiszczenia opłaty na wyżej wskazany rachunek bankowy. Brak jest możliwości uiszczenia opłaty gotówką w siedzibie inspektoratu.