RSS
A A A
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy...

Aktualności

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

02.12.2013

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY - dostawy oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB95 na rok 2014.

Dostawy paliw ciekłych Numer ogłoszenia: 468558 - 2013

18.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy oleju napędowego ON i benzyny bezołowiowej PB95 na rok 2014

Ogłoszenia o wyborze oferty

09.11.2012

OGŁOSZENIE
O WYBORZE OFERTY

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp), w nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw ciekłych prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie w trybie przetargu nieograniczonego informuję, że w dniu 9.11.2012 r. do godziny 10.00 w siedzibie Zamawiającego złożono 3 oferty wykonawców spełniających warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź na pytania wykonawców

26.10.2012
W dniu 26 października 2012 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące pytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw ciekłych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Olsztynie BZP 400366-2012 z 16.10.2012 r.


Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 27.04.2010
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 27.04.2010
Dokument oglądany razy: 129 301