RSS
A A A
SmodBIP

Akty prawne

SPIS PODSTAWOWYCH AKTÓW PRAWNYCH

I. PRAWO KRAJOWE

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r., Nr 125, poz. 874 ze zm.)
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U z 2006 r. nr 170, poz. 1218; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)
3. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych ( t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953; ost. zm. z 2006 r. Nr 218, poz. 1592)
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565)
5. ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 229, poz. 1954; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 133, poz. 935)
6. ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1832)
7. ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 1971 r. Nr 12, poz. 114, ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 90, poz. 757)
8. ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 17, poz. 141)
9. ustawa z dnia 21 maja 2985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 204, poz. 2086; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)
10. ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 115; ost. zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 661)
11. ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 199, poz. 1671; ost. zm. Dz.U z 2006 r. nr 249, poz. 1671)
12. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251)
13. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ; ost. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1830)
14. ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441; ost. zm. Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1494)
15. ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601, ost. zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2780)Opublikował: Krzysztof Semerak
Publikacja dnia: 27.04.2010
Podpisał: Krzysztof Semerak
Dokument z dnia: 27.04.2010
Dokument oglądany razy: 2 957